image image image
1 2 3

Regulamin

Szanowni Goście!

Regulamin domku letniskowego

Oddajemy do Waszej dyspozycji w pełni wyposażony domek. Dokładamy wszelkich starań, by Wasz pobyt u nas był udany, dlatego prosimy przestrzegać poniższego regulaminu:


 • Doba pobytu trwa od 15:00 do 10:00 następnego dnia
 • Formalności związane z meldunkiem i uregulowaniem opłaty za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. Meldunek odbywa się na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości.
 • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi, za skrócenie pobytu opłata również nie podlega zwrotowi.
 • Wykupiony pobyt w domku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nich osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia należącego do gości.
 • Goście zobowiązani są użytkować pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem i zachować porządek. Prosimy nie zmieniać położenia mebli.
 • Prosimy o niepalenie w domku papierosów, cygar, fajek itp. – dym wsiąka w kanapy, firanki i nie jest przyjemnie przebywać w zadymionym pomieszczeniu.
 • Posiłki spożywamy w kuchni ale nie w sypialniach; z czajnika i innych urządzeń elektrycznych korzystamy tylko w kuchni.
 • Osoby korzystające z kuchni zobowiązane są zostawić po sobie porządek (w szczególności dotyczy to zmywania po sobie naczyń).
 • Wszystkie śmieci, a szczególnie zużyte środki higieny osobistej wyrzucamy do koszy na śmieci, do ubikacji wrzucamy tylko papier toaletowy.
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie wynajmowania domku prosimy niezwłocznie zgłaszać gospodarzom.
 • Prosimy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP i PPOŻ.
 • Goście nie mogą bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w domku osób trzecich.
 • Posiadamy parking niestrzeżony, w związku z czym gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych samochodów oraz mienia znajdującego się w autach, jak również za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Palenie ogniska i grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Zostawmy domek w takim stanie, w jakim go zastaliśmy – goście ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i uszkodzenia powstałe z ich winy.
 • Właściciel domu może wymówić pobyt osobom, które rażąco naruszyły regulamin pobytu, wyrządziły szkodę w mieniu gospodarzy, gości lub innych osób przebywających w naszym obiekcie.
 • Gospodarze ze swej strony zapewniają:
 • zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
 • miłą i uprzejmą obsługę,
 • wykonanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko za jego zgodą,
 • w miarę możliwości złagodzenie niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte na czas.
 • W wypadkach losowych (pęknięcie rury, zalanie, spięcie elektryczne, burza, itp.) właściciel ma prawo wejść do domku bez zgody gości celem usunięcia awarii lub gdy jest to niemożliwe, aby zminimalizować szkody i zabezpieczyć mienie gości.
 • Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 30 zł.
 • Pobyt z ukochanym czworonogiem musi być uzgodniony z właścicielem.
 • W razie potrzeby lub pytań, pod nieobecność gospodarzy prosimy dzwonić.


Życzymy Państwu miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń – a w razie potrzeby służymy radą i pomocą!